O nás

Firma Daftour bola založená v roku 1992 ako rodinná firma, pričom predmetom jej činnosti sa stalo prevádzkovanie nepravidelnej vnútroštátnej a zahraničnej autobusovej dopravy. Od skromných začiatkov uskutočňovania dopravy jedným autobusom sa jej súčasný vozový park rozrástol už na flotilu, ktorá sa neustále obnovuje a rozširuje. Od svojho založenia si pod vedením majiteľa Andreja Daňka získala bohaté podnikateľské skúsenosti a vydobyla svoju neodmysliteľnú pozíciu v rámci konkurenčného prostredia.

Od vzniku bolo zámerom firmy dostať sa do povedomia širokej verejnosti ako životaschopná, kvalitná a vysoko hodnotená firma, ktorá svojou kvalitou zabezpečuje najvyššie štandardy požadované zo strany zákazníka a zo stránky materiálno technickej základne.

Medzi ciele, ktoré si firma od začiatku kládla patrila snaha vytvoriť a neustále rozvíjať zákaznícky servis, podľa prianí, potrieb a situácie trhu. Na základe toho firma ponúka bezpečnú, rýchlu a pohodlnú dopravu na ľubovoľné miesta v Európe.

Dopravu zabezpečuje autobusmi, ktoré spĺňajú najnovšie bezpečnostné kritéria a sú vedené našimi skúsenými a otestovanými vodičmi, ktorí Vám garantujú bezpečnosť a pohodu.

Firma taktiež pravidelne investuje do nových technológií zlepšujúcich kvalitu vozového parku, pohodlie a bezpečnosť cestujúceho. Jej vozový park a jeho obnova smeruje k najnovším emisným normám európskej únie. V súčasnosti hlavnú časť vozového parku tvoria vozy vyhovujúce ekologickým normám EURO 4 , EURO EEV , EURO 6 a európskym normám bezpečnosti autobusového vozidla. пледи

 

V budúcnosti má firma za cieľ naďalej udržiavať dobré obchodné styky so svojimi domácimi ako aj zahraničnými obchodnými partnermi. Spolu s nimi chce poskytovať spoločným zákazníkom najkvalitnejšie služby za najvýhodnejšie ceny, za účelom rozvíjania vzájomne prospešnej a dlhodobej partnerskej spolupráce. Zároveň sa chce venovať aj budovaniu a rozvíjaniu pozitívneho povedomia v rámci vzťahov s verejnosťou.